"БЪЛГАРИЯ ОБИЧА МЛАДИТЕ”

10.09.2019 г., 10:23
"БЪЛГАРИЯ ОБИЧА МЛАДИТЕ”

От 6 до 8 септември трима ученици от СУ "В. Левски" взеха участие в младежкия фестивал "България обича младите" осъществен под ръководството на А–team и финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта в град Велико Търново. Нашите представители бяха Теодора Моева от 10 а кл., Яна Раева от 12 а кл. и Павел Ангелов от 12 б кл. Фестивалът бе насочен към всички младежи, които имат желание да споделят своето мнение за развитието на страната ни и да бъдат част от така желаната промяна на обществото. На младите хора бе предоставена възможност да се включат в разработването на младежки политики и дефиниране на потребностите и предизвикателствата пред младото поколение на България, които да бъдат взети под внимание при разработването на бъдещата Национална стратегия за младежта след 2020 г.

През трите дни младежи от 15 до 29 години от цялата страна имаха възможността да дадат своите идеи и предложения по темата "Какво искат младите?” Проведоха се групови занимания по различни теми като здраве и екология, образование, професионално развитие и заетост, развитие на селските райони, свободно време и култура, градска активност и други. 

Дървена ваканция!!!
 

Урок- добра практика по Компютърно моделиране и математика с ученици от 4а клас
 

Националното КЛЕТ състезание по немски език