Първата мобилност по проект "ICT@School" във Флоренция, Италия

27.08.2019 г., 20:54
Първата мобилност по проект "ICT@School" във Флоренция, Италия

От 19 до 24 август 2019 год. учителите Атанаска Христова и Валентина Маринова взеха участие в квалификационен курс "Introduction to Coding and Robotics with Arduino". Той се проведе в EUROPASS Teacher Academy, Италия, с обучител Lorenzo Gaspari . В курса взеха участие учители от България, Унгария, Испания и Швейцария.

Основните цели на курса бяха: запознаване с езика за програмиране C++ и възможностите на Arduino платките; представяне на практически идеи за включване на кодирането и роботиката в ежедневната работа с ученици; повишаване на дигиталните и езикови компетентности на учителите.

Дейностите, които се реализираха по време на квалификационния курс:

- Представяне на участниците и училищата, в които работят;

-Инсталиране на необходимите за провеждане на ползотворна и успешна работа по време на обучението софтуерни продукти - https://www.arduino.cc/ ;

-Запознаване с Arduino UNO и програмния език с общо предназначение C++;

-Разработване на проекти с LED светлини, мотори и др. , програмиране на C++;

-Работиха в екип - роботизирана ръка, робоколичка, състезание;

-Споделяне на практически идеи за включване на кодирането и роботиката в работата с ученици от начален етап.

Какво е Arduino UNO и програмния език C++ и какво можем да правим с тях ?

Arduino е микроконтролерна платка. Тя е програмируема и към нея могат да се свързват допълнителни платки, сензори, мотори, светлини, LCD и OLED екрани и др. Arduino UNO е една добра база за множество и разнообразни проекти, които съчетават програмиране с настройване на реална електроника. Разработването на проекти с Arduino UNO представя по практичен начин как взаимодействат хардуер и софтуер.

C++ е програмен език с общо предназначение. Той е създаден от Бярне Строуструп, като работата по проекта започва през 1979 г., а първата публична версия на езика е публикувана през 1985 г. Името на C++ е свързано с принципите около който Строуструп е изградил своя език. Той взел за основа езика "С" и се опитва да добави в него концепцията за класове. Така се ражда проекта "C с класове".

В програмата на квалификационния курс екипът на EUROPASS Teacher Academy беше включил културна и историческа обиколка на Флоренция и посещение на Пиза. 

Дървена ваканция!!!
 

Урок- добра практика по Компютърно моделиране и математика с ученици от 4а клас
 

Националното КЛЕТ състезание по немски език