eTwinning обучение на учители по български език и литература в Троян

14.07.2019 г., 09:07
eTwinning обучение на учители по български език и литература в Троян

От 10 до 12 юли по покана на Асоциацията на учителите по български език и литература (АУБЕЛ) в Троян се проведе eTwinning обучение. То се осъществи с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който е Национално звено за координация по дейност eTwinning. В обучението участваха повече от 60 педагогически специалисти – експерти от Регионалните управления на образованието, директори и учители от цялата страна. Представители на Ловешка област бяха старши експерт по Български език и литература при РУО – Ловеч Соня Недкова, учители от СУ "Васил Левски" и СУ "Св. Климент Охридски", Троян.

От нашето училище участие взеха учителите Ангелина Иванова, Валентина Маринова (в качеството си на eTwinning посланики обучител), Йохан Сомлев, Радостка Петкова и Мария Църовска.

Участниците се запознаха с eTwinning платформата и възможностите, които предлага за интегриране на иновативни педагогически методики и дигитални инструменти в преподаването на учебното съдържание и организиране на свободното време на учениците; за усъвършенстване професионалните умения на учителите и повишаване на тяхната квалификация. По време на практическите занятия, ръководени от eTwinning посланиците Теодора Вълова, Светла Върбанова и Валентина Маринова, учителите влязоха в ролята на ученици, работиха по групи и разработиха проектни идеи.

Събитието даде възможност на участниците да се запознаят с добри практики, резултат от работата по eTwinning и Еразъм+ проекти в нашето училище, подготвени от г-жа Валентина Маринова. Напомняме, че през 2018 г. училището стана координатор и партньор в три проекта по Програма "Еразъм+", ключова дейност 2 "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики": "Viajero Virtul”, "Create, Share, Learn” и " Culture 4 Kids”. Те са с продължителност две години, с работни езици испански и английски. Проектите се реализират с ученици от начален, прогимназиален и втори гимназиален етап. През тази година училището стартира още един проект – "ICT@School". Той е по ключова дейност 1, "Образователна мобилност за граждани". Чрез него учители от начален етап, по английски език и природни науки ще имат възможност да се обучават в чужбина и да повишат своята професионална квалификация.

 

Дървена ваканция!!!
 

Урок- добра практика по Компютърно моделиране и математика с ученици от 4а клас
 

Националното КЛЕТ състезание по немски език