ВАЖНО!!! НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7-ми КЛАС

12.07.2019 г., 08:45
ВАЖНО!!! НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7-ми КЛАС

От днес (12.07.2019г.) стартира записване на ученици по паралелки, приети в СУ "Васил Левски” гр.Троян. НАПОМНЯМЕ - необходими документи за приема са ОРИГИНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (за трите паралелки), а за паралелка "Организация на хотелиерството” И МЕДИЦИНСКА КАРТА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР. Очакваме Ви!

 

Отново престижна награда в конкурс по история
 

Активно обучение с помощта на ИКТ в начален етап - четвърта среща на екипа, работещ по проект "Culture 4 Kids” по Програма "Еразъм+"
 

Четвърта среща по проект "Create, Share, Learn" в Полша