Родителски срещи за бъдещите първи и пети клас

25.06.2019 г., 11:20
Родителски срещи за бъдещите първи и пети клас

Днес, 25.06.2019 година от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за първи клас.

Утре, 26.06.2019 година от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за пети клас.

 

Ученето сред природата е интересно и забавно!
 

Продължават ученическите игри по футбол на малки врати
 

Поредна дейност по програма "Еразъм +"