Приети петокласници!

10.06.2019 г., 15:37
Приети петокласници!

На вниманието на родители и ученици!

Списъка на приетите в 5 клас за учебната 2019-2020 година можете да изтеглите оттук!
Изтеглете файла

 

Благодарим Ви, г-жо Русенова!
 

ВАЖНО!!! ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН (16.09.2019г.)
 

"БЪЛГАРИЯ ОБИЧА МЛАДИТЕ”