Занимания по интереси... с роботи

29.03.2019 г., 11:33
Занимания по интереси... с роботи

С предоставените роботи по проект "Remain On Board! Learning Journeys in Educational Robotics” на Поля Минкова и Цветлина Митева, г-н Илиян Ковачев провежда занимания по интереси като учи любопитни третокласници и четвъртокласници да програмират роботите, за да се движат по определен маршрут. Децата са впечатлени и изключително заинтригувани. Предстоят им нови предизвикателства и знания, като освен програмиране, учат и думи на английски език чрез иновативни методи. 

НА "СИНЬО УЧИЛИЩЕ" В КРАНЕВО
 

Спечелен еколагер за наши ученици
 

eTwinning обучение на учители по български език и литература в Троян