Експериментът Ератостен бе проведен и в Троян

23.03.2019 г., 17:39
Експериментът Ератостен бе проведен и в Троян

На 21 март 2019 г., в деня на пролетното равноденствие, екип от Школата по астрономия при СУ "Васил Левски", Троян проведе "Експеримента Ератостен". Експериментът бе организиран с подкрепата на Международния астрономически съюз (IAU), в рамките на честването на 100-годишнината от създаването на съюза. В инициативата се включиха 802 училища от 77 страни по света, в това число и България.

Целта на Експеримента Ератостен е да се изчисли обиколката на Земята с помощта на вертикален стълб – гномон, с височина 1m. Точно в момента на местното пладне, за Троян 12 ч 28 мин, бе определена дължината на сянката на стълба. От Интернет бе определено разстоянието между Троян и екватора. С помощта на математически апарат бе определена обиколката на Земята. Резултатите са регистрирани в Базата данни от експеримента.

От школата взеха активно участие учениците от 3б клас, с класен ръководител Атанаска Христова, която съдейства за успешното провеждане на опита, и Християн Георгиев от 12 а клас, помощник-ръководител на експеримента. Специално благодарим на Александър Маринов, служител в училището, който изработи гномона и с това за пореден път ни подкрепи със своята прецизна работа. Изказваме благодарност и на ръководството на училището, на Светослав Божков (преподавател по Информационни технологии) и на доц. Люба Славчева от Института за космически изследвания и технологии към БАН, която отговаря за честването на Юбилея на Международния астрономически съюз МАС!

Посвещаваме нашия Експеримент на 100-годишнината на МАС и 25 -годишнината от създаването на Школата по астрономия в Троян. Благодарим!Надка Данкова, ръководител на Школата по астрономия 

Честит празник!
 

Блестящ успех на нашите огнеборци
 

Заслужени награди на Регионалния инспекторат по образованието – за наши учители и ученици