Ръководство

 

 

Вяра Дочева

директор

  

Камелия Алексиева

Заместник-директор
по учебната дейност

   

 

 

 

 

Ангел Балев

Заместник-директор
по учебната дейност

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Иван Иванов 
Заместник-директор
по административно-стопанската дейност