Първи кръг на състезанието "Longman Competition" ще се проведе на 19 януари, четвъртък, от 14,00 часа в СУ "Васил Левски". За повече информация – Поля Минкова, тел. 0876//93.25.13.

Първи кръг на състезанието "Longman Competition" ще се проведе на 19 януари, четвъртък, от 14,00 часа в СУ "Васил Левски". За повече информация – Поля Минкова, тел. 0876//93.25.13.  ЗА МЛАДИТЕ ТВОРЦИ – ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ
ЗА МЛАДИТЕ ТВОРЦИ – ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ

  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ПАМЕТТА ЗА ЛЕВСКИ ДНЕС"


На 18-ти юли 2017 г. България ще отбележи 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски. В тази връзка община Карлово обявява национален конкурс "Паметта за Левски днес“.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ПАМЕТТА ЗА ЛЕВСКИ ДНЕС"

  Национален литературен конкурс "Атанас Далчев"


По случай 80-годишнината от създаването си 105. СУ "Атанас Далчев“ обявява Национален литературен конкурс за написване на есе или стихотворение

Национален литературен конкурс "Атанас Далчев"

  За младите владетели на изящното слово!


Обявен е конкурс за художествени произведения – поезия; есе или разказ; приказка – посветен на предстоящите коледни празници.

Националният конкурс за православна поезия и проза на тема "Рождество на спасителя“ поощрява и стимулира творческите изяви на учениците.За младите владетели на изящното слово!

  Национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов"
Национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов"

  Заповеди на Министъра на образованието и науката


за провеждане на състезания и олимпиади

Заповеди на Министъра на образованието и науката

  График за провеждане на състезанията на Сдружението на българските начални учители през учебната 2016/2017 г.


съгласно Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката, изх. № 1103-219/20.07.2016 г.

График за провеждане на състезанията на Сдружението на българските начални учители през учебната 2016/2017 г.

  График за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2016–2017 година


утвърден със заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-1369/15.09.2016

График за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2016–2017 година

  Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2016/2017 година


утвърден със заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-13-13/02.09.2016

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2016/2017 година

  Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 година


утвърден със заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-14-68/30.09.2016

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 година

  Национален спортен календар за учебната 2015/2016 година


Национален спортен календар на МОН за учебната 2015/2016 година

утвърден със ЗАПОВЕД № 09-1363 от 28.09.2015 г.

Национален спортен календар за учебната 2015/2016 година

  Извънучилищни дейности за учебната 2015/2016 година


Национален календар за извънучилищни дейности (НКИД) на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година, утвърден със ЗАПОВЕД № 09-1358 от 28.09.2015 г.

Извънучилищни дейности за учебната 2015/2016 година

  Олимпиади и национални състезания през учебната 2015-2016 година


ЗАПОВЕД № 09-1418 от 02.10.2015 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2015-2016 година.

Олимпиади и национални състезания през учебната 2015-2016 година