Допълнителни средства за нашето училище

27.08.2017 г., 16:17
Допълнителни средства за нашето училище

7225 лева получава нашето училище за постигнати добри резултати на матурите. Средствата са отпуснати със специално Постановление на Министерския съвет и са целеви – ще бъдат използвани само за месечни стипендии на ученици.

Успехът наистина е голям – от цялата страна такава премия получават 89 училища, от които в Ловешка област са само две: ние и Езиковата гимназия в Ловеч.

Стимулирането чрез допълнителни, осигурени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. стипендии, е заложено в основната политика на Министерството – "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", по бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование".

Това допълнително финансиране е признание за добрата подготовка на нашите ученици и поощрение за още повече усилия и отговорност.

 

В старопрестолно Търново – без МОЛ!!
 

Изключително участие в конкурса за поезия "Никола Вапцаров"
 

Поредно участие в Международния екофорум "Сребърна"