СУ "Васил Левски" – единственото училище от Ловешка област, спечелило международен проект по Ключова дейност 2 на програма "Еразъм +"

22.08.2017 г., 15:48
СУ "Васил Левски" – единственото училище от Ловешка област, спечелило международен проект по Ключова дейност 2 на програма "Еразъм +"

Проектът на Цветлина Митева (преподавател по БЕЛ) и на Поля Минкова (преподавател по английски език) е сред спечелилите финансиране от тазгодишната селекция по програма "Еразъм +" на Европейската комисия. Той е по Ключова дейност 2 - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", дейност "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование".

Проектът е със заглавие "Remain On BOard! Learning Journeys in Educational Robotics". Координатор е "ISTITUTO SUPERIORE R.D`ALTAVILLA-V.ACCARDI" от сицилианския град Мадзара дел Вало. Останалите партньори са от Унгария, Полша и Румъния.

От СУ "Васил Левски", гр. Троян в него ще бъдат включени ученици от 9.б и 11.а клас, чиито класни ръководители са авторите на проекта за училището ни - Поля Минкова и Цветлина Митева.

Проектът е двугодишен (2017 - 2019 г.), а финансирането за СУ "Васил Левски" е в размер на 18 825 евро. Те ще бъдат използвани за транснационални срещи между партньорите, за обучения и изработване на иновативни продукти по темата на проекта.

Той е свързан с прилагането на елементарната роботика в обучението по различни предмети в училище. Нашето училище няма традиции в тази посока, но координаторите за СУ "Васил Левски" - Поля Минкова и Цветлина Митева - вече са в контакт с най-голямото училище по роботика в България. Неговият екип е любезен да организира демонстрации, работни срещи, курсове и занятия по роботика с учениците от класовете - участници в проекта.

Успешната кандидатура по програма "Еразъм +" е още едно доказателство, че СУ "Васил Левски", гр. Троян е модерно и иновативно училище с креативни и талантливи преподаватели.Цветлина Митева и Поля Минкова - координатори за СУ "Васил Левски"

 

В старопрестолно Търново – без МОЛ!!
 

Изключително участие в конкурса за поезия "Никола Вапцаров"
 

Поредно участие в Международния екофорум "Сребърна"