Журналистическият клуб работеше по вестник "Междучасие"

05.07.2017 г., 05:31
Журналистическият клуб работеше по вестник "Междучасие"

Журналистическият клуб "Перо" с ръководител Галя Лалева бе с 12 членове, като с особена активност и желание за творческа работа се отличиха половината от тях. В клуба идваха и изпълняваха задачи и ученици, които, поради участието си в две други групи по проекта нямаха формалното право за участие.

Основната цел бе учениците да се запознаят със спецификата на журналистическата професия – че това е интересна дейност, която те държи на пулса на времето, но същевременно е работа без фанфари и сцена, изискваща много труд и време, отлично владеене на езиковите изразни възможности и непрекъснато саморазвитие. Младите журналисти се научиха да открояват съществена от несъществена информация, да я обработват и да създават журналистически материали в различни жанрове. Ядрото на групата проявяваше креативност и ентусиазъм. Продуктът на дейността е видим за всички – това е училищният вестник "Междучасие", който тази година е плод изцяло на учениците – като идейна разработка, текстове, снимки, компютърен набор и дизайн. Работата върху вестника бе много повече от заложените в проекта часове, а за обсъждане на материалите бе създадена и фейсбук групата "Работилница за вестници". Текстове от клуб "Перо" през годината са излизали във вестниците "Троян 21" и "Троянски глас", в училищния сайт и в сайта "Троян инфо". Представители на клуба са присъствали на пресконференции на кмета Донка Михайлова.

Установихме творчески и приятелски контакти с клуб за творческо писане от Кресна – с тях имахме първо виртуална среща, плод на която стана буриме със заглавието "Бих искал", а след това се срещнахме на Беклемето по формулата "три в едно" – към нас се присъедини и Школата по астрономия с ръководител Надка Данкова. Поетесата Цветана Качерилска също бе гост на срещата – ние представихме вестника, децата от Кресна четоха свои творби, г-жа Качерилска ни въведе в света на поезията, а Школата по астрономия – в звездния свят.

Най-активните участници в Клуба имат грамоти от директора г-жа Розалина Русенова.

Журналистическият клуб "Перо" се финансира по проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020.

 

В старопрестолно Търново – без МОЛ!!
 

Изключително участие в конкурса за поезия "Никола Вапцаров"
 

Поредно участие в Международния екофорум "Сребърна"