Знанието за родния край - ключ към родолюбието

04.07.2017 г., 15:39
Знанието за родния край - ключ към родолюбието

Всяка седмица учениците, запалени по историята на родния край, се събираха при г-жа Цветелина Мутафова за поредния урок по "Краезнание".

Уроците бяха интересни, а най-интересна беше практическата проучвателска работа, която ни даде нови знания за родния край и града ни, за нашето лично родословие.

По време на заниманието в МНХЗПИ музейните работници ни показаха способите за консервация и реставрация на исторически паметници, а ние практически участвахме в този процес.

В градската библиотека и музея открихме и записахме имената на троянските опълченци, участвали в Освободителната война; проучихме как троянци са помогнали при преминаването на отряда на ген. Карцов през Балкана.

Посетихме крайпътната станция Состра и се запознахме с най-старата история на нашия край.

Всеки участник от групата се опита със собствени сили да изготви родословно дърво на своя род, да събере от личните архиви снимки и документи на предците си. При работата бяха направени интересни открития за родовата история на някои от участниците.

Краезнанието съдейства за патриотичното възпитание на учениците като ги възпитава в любов към родния край. Едновременно с това, въз основа на събирателската и изследователска работа се подпомага развитието на творческите възможности на учениците и задоволяването на техните индивидуални интереси и наклонности.

Групата "Краезнание" се финансира по проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020.

 

Отново се включихме в инициативата "Журналисти в училище"
 

Маратон по четене
 

Камино – по пътя на едно приключение