Български език и литература в III клас

04.07.2017 г., 13:06
Български език и литература в III клас

Много полезни за третокласниците бяха допълнителните занимания по български език и по литература под ръководството на г-жа Пенка Неофитова.

Главната задача на групата "Български език и литература – III клас" беше да се компенсират пропуските в знанията за правописните правила и за граматическите норми. В процеса на работа се стимулира осмисленото възприемане на художествен текст и се усъвършенстваха уменията за създаване на собствен текст. Непрекъснато се развиваше устната реч - заедно с паметта, въображението и творческите способности на учениците.

В края на годината третокласниците бяха преодолели затруднения при усвояването на учебния материал, усъвършенстваха се уменията им да четат правилно, съзнателно и изразително, както и да пишат грамотно и четливо.

Най-интересни бяха няколко занимания: "Кой разбърка този текст", "Забавна граматика с думи", "Кръстословици и игрословици", "Коледни чудеса", "Разказ и драматизация за любими приказни герои".

Групата осъществи и няколко публични прояви.

В Седмицата на четенето учениците посетиха 2б клас и прочетоха стихотворения, гатанки и разкази; показаха проектите, посветени на любими книги.

Вълнуващо беше посещението на библиотеката, където г-жа Петя Маринова показа различни видове речници и как да се търсят думи в тях.

Участниците в групата драматизираха за своите съученици любими приказки.

Групата "Български език и литература – III клас" се финансира по проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020.

 

В старопрестолно Търново – без МОЛ!!
 

Изключително участие в конкурса за поезия "Никола Вапцаров"
 

Поредно участие в Международния екофорум "Сребърна"