Млад екскурзовод – група на младите франкофони

04.07.2017 г., 11:39
Млад екскурзовод – група на младите франкофони

В групата "Млад екскурзовод" се занимават ученици от професионалната паралелка "Организация на хотелиерството", които имат основни познания по хотелиерство и желаят да се подготвят за работа с френскоезични туристи.

Два пъти седмично г-жа Бихрияна Брилска полага основите на обучението по френски език, като акцентът при новата лексика се поставя върху термини и понятия от отрасъл туризъм.

Младите франкофони от групата "Млад екскурзовод" се включват активно в образователния процес – с много емоции и желание те работят в час, подготвят поставените задания, задават въпроси.

Групата "Млад екскурзовод" се финансира по проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020.

 

В старопрестолно Търново – без МОЛ!!
 

Изключително участие в конкурса за поезия "Никола Вапцаров"
 

Поредно участие в Международния екофорум "Сребърна"