Отчет на бюджета към 30.06.2017 година
Отчет на бюджета към 31.03.2017 година
Бюджет за 2017 година
Заповед за ученическите стипендии
Заповед за ученическите стипендии през втория срок на учебната 2016/2017 годинаОтчет на бюджета за 2016 година
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и учи
Съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование, Обществените съвети се създават към детските градини и училищата.Отчет на бюджета към 30.09.2016 година
Заповед за ученическите стипендии
Заповед за ученическите стипендии през учебната 2016/2017 годинаОтчет на бюджета към 30.06.2016 година
Отчет на бюджета към 31.03.2016 година
Бюджет за 2016 година
Отчет на бюджет за 2015 година
Закон за предучилищното и училищното образование
Закон за народната просвета
Конституция на Република България
Устав на училищното настоятелство