Програма за I срок на учебната 2018/2019 година

В прикачения по-долу файл е програмата за учебната 2018/2019 година.
Изтеглете файла

 

Формуляр до директора
 

Формуляр до класния ръководител
 

Учебници 8-12 клас за учебната 2018/2019 учебна година