Транспортна схема за безплатен транспорт на деца и ученици в община Троян за учебната 2017/2018 г., съгласно чл. 283 ал. 2 от ЗПУО

Транспортна схема за безплатен транспорт на деца и ученици в община Троян за учебната 2017/2018 г., съгласно чл. 283 ал. 2 от ЗПУО

На сайта на СУ "Васил Левски“, Троян, можете да се запознаете с транспортната схема за безплатен транспорт на деца и ученици за учебната 2017/2018 г., съгласно чл. 283 ал. 2 от ЗПУО.

Потърсете рубриката "В полза на“


Изтеглете файла

 

Списък на одобрените учебници за 8. - 12. клас - 2017/2018 учебна година
 

Дати за изпитите на Кеймбридж в СУ "Васил Левски" за 2017 г.
 

Формуляр: Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини